Album

I love u S.K. & PJL

I'm back home now, I'll miss u all, my dear friends & ...~ I Love U S.K. & PJL Self Portrait Beauty Memory
Our kind & handsome tour guide, it's hard to say good-bye, wish u & your fiancee be happy all life, thank u for ur accompaniment~ Leaving Heartbeat Moments Back Home I Love U S.K. & PJL o(^_-)O