Album

Chanh

Bi Chanh
Đc mời ăn trưa, mặt vẫn ra vẻ cool ngầu. Túi có 20k từ 3 tuần tc bg vẫn còn 10k =))) nhất trên đời. Nghèo Cựcnghèo Rach Rỗngtúi Chanh Racáivẻ
end of photo grid