Album

Pistolsword

Hê hê full set đồ hoàng kim :)) Pistolsword Goldenpistol Jackdaw Định mặc bộ Templar mà xấu quá , nguyên đống outfit có mỗi bộ đầu là đẹp