Album

มันคือ

เผือกหิมะ มัน มันคือ มีความเผือก Potato Taro Food Foodporn Thaithai Eatthai Thailand Hello World Enjoying Life
ใครไม่รุ้จักเชยนะ มันคือ ขาไก่ รสชาดเค็ม มัน กรอบ กุบกิบ กินเพลิน เกินห้ามใจ จัดมาเป็นปีบๆ กินเข้าไป !!!
อย่าถาม มันคือ ตัวราย