Album

มันคือ

ใครไม่รุ้จักเชยนะ มันคือ ขาไก่ รสชาดเค็ม มัน กรอบ กุบกิบ กินเพลิน เกินห้ามใจ จัดมาเป็นปีบๆ กินเข้าไป !!!
อย่าถาม มันคือ ตัวราย