Album

事后仲讲翻出离

条友痴撚线 竟然以为我中意佢然后专登对我好差等我死心 事后仲讲翻出离 但系一切只系佢一厢情愿咯 无中意过佢 咁大个女第一次遇到咁嘅情况
end of photo grid