Album

沙面威斯顿酒店

落雨件 Cake 系出面浸水 多谢两位雨中送 Cookies 整好地铁借返嚟嘅烂遮 喜欢这里 虽然每次嚟都有插曲 但亦都有好事伴随发生