Album

Chùa Châu Đốc 3

Ngày mai là lễ VU LAN đi chùa thôi 🎉🎉🎉
456