Album

ใสใส

ใสใส ถถถถถถถถถ nc คืออะไรไม่รู้จัก ;p
"ยิ่งปิดเอาไว้ สุดท้ายคนเดียวที่ร้อนใจ ก็คือเธอ"ใสใส Werecords Nos Goodnigth💤💤