Album

ขนมเยอะแยะ

ไปแจกขนมมา... ตั้งแต่เช้าละพึ่งลง ขนมเยอะแยะ น้ำมากมาย ไอติมอร่อย ไปสองโรงเรียน ทั้งค่ายประจักษ์ศิลปาคมทั้งบ้านข้าวสาร