Album

ShiftandShare

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ShiftandShare MiracleofLife ชื่อโครงการอย่างยาวววว หนึ่งคืนสองวันที่ โรงแรมการิน