Album

อ๊ายย

ต้นไม้จะสวยต้องขึ้นอยู่กับหลายสิ่งประกอบกัน คือการดูแลเอาใจใส่มันเป็นอย่างดี เช่นกับคนที่ต้องการคนดูแลเอาใจใส่ อ๊ายย เขิล