Album

С¥¥дэр

Эцсийн удаа ч байж магарг¥й хорвоо дэлхий С¥¥дэр намайг ангуучилна за тэр ороод ирлээ Ш•н• болгон би ••р•• с¥¥дэр с¥¥ мэлзэх гэрэл шиг ганцаар гийнэ ¥¥ р цайж байна би тодорсоор...