Album

Smallroom

เวลามีความรัก ผม อยากให้มันยืนยาวเหมือนต้นไม้ใหญ่
แกน the jukk
Slur on tour
ระหว่างทาง แวะปั๊ม แล้วเขาเลี้ยงกวางไว้ขวิดกัน
Pure polycat
ชีวิตมันเครียด
@japtrmt
0.14
My idolเขาเป็นผู้ ช ที่รักครอบครัว
Gan the jukk
....
ผมไปชอปปิ้งมา ซื้อมาผิด
คนบ้าหน้าห้องนํ้า