Album

Vina Phở

Có chút éc mà mắc, đc cái là sườn ngon :(