Album

กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport)

อีกครั้ง จากมุมเดิม อยู่ที่นี่ทุกวัน ก็มองมุมนี้ทุกวัน
ขอบคุณสำหรับผู้มีอุปการะคุณจัดหาต้นไม้ใหม่มาให้แทนต้นเก่าที่ตายระหว่างถูกปิดกระทรวงครับ
ราชรถ...
วันจันทร์แต่งเครื่องแบบ แต่อากาศวันนี้ ไม่ชวนให้ทำงานซะจริงๆเชียว