Album

Xùhâm

Tôi thương nó quá... Một thân một mình, không ai bên cạnh. Quyết định, chọn lựa, đánh đổi, đi xa.. Tôi luôn có nó là chỗ dựa an toàn và bình yên của tâm tưởng, của lòng tin vững chắc người không bao giờ quqy lưng bỏ tôi đi. Còn có rất nhiều những quan tâm, giúp đỡ, trợ giúp khác mà bản thân may mắn có được... Nhưng nó, rồi ai sẽ là che chở, bảo bọc nó, khi nó luôn đơn thân độc bước, tự thân dò dẫm leo từng bậc dốc đời... Bestfriend Xùhâm Saigon Hanoimissher thương