Album

Lightbeige

Che khuyết điểm lỏng ELf 2 màu Ivory sáng và Lightbeige tông trung tính nhé. Đánh rất mịn và hiệu quả. Độ che phủ cao. Price 110K .