Album

Everythingwillbeokaysoon

Năm này có thể bạn sẽ từ bỏ một vài thứ... Dù gì vẫn hy vọng bạn sẽ được cười nhiều như năm vừa rồi. Cố lên jane ơi :) Startnewyear 2014 Everythingwillbeokaysoon Smile :)