Album

Ngapđautrongđongsachvonhungvanphailamvieccatluc

Kiểu như đầu óc đang trì trệ , hứng học không còn nên chữ nghĩa cứ thế mà bay tất chả nạp được gì vào đầu. Mong là có thể put off đc không thì chết mất T.T Studytoomuch Chetdikhongbaogiosonglai Ngapđautrongđongsachvonhungvanphailamvieccatluc