Album

Cangthuccangdien

Nhìn họ...nhìn mình...nhục ghê gớm vì mình chỉ là thùng rỗng kêu to... Hardtoforget Dunno Cangthuccangdien Dreamcometrue hopeso