Album

Todaywasboring

Biết thừa là zay vào sẽ sinh ra cả tỉ rắc rối mà vẫn cứ a vào... Rồi... Giờ thì vui phải rồi...gỡ hoài không ra...vui haa Cứ bình yên vô sự vô ưu như thế có phải tốt hơn không... Oddfeeling Todaywasboring Howtostopthismadness