Album

Stone Mountain Park

Stone Mountain View from the Plantation.