Album

เลอะเทอะ

เวียงวังทองหรือจะมาสู้ กระท่อมฉันอยู่ พธู ไม่หวังสักคน Uttaradit เลอะเทอะ
สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นน..🐳🐒🌴 เกาะเสม็ดที่เป็นญาติกับเกาะเกร็ด เลอะเทอะ 😂🐋💦🌐🌊🏄🏽
ใสๆ ??? บ้า !?!เปล่า !?!เลอะเทอะ !?!