Album

คนข้างล่าง

"นั่งปลดปล่อยความคิด ไปกับลมกับฟ้า ให้ใจที่มันอ่อนไหว จากความรัก ได้พักผ่อนคลายเสียบ้าง" คนข้างล่าง