Album

เกิดมาแค่รักกัน 😔

อย่างน้อย เธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใด ได้เป็นคนที่เธอเคยรักก็ดีแค่ไหน ฉันต้องยอมเข้าใจ เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน สุดท้ายไม่เป็นอย่างฝันฉันยอมทำใจ เกิดมาแค่รักกัน 😔