Album

我覺得我哋好好

可愛的同學們 成班人一齊讀書讀左大半學期 雖然好似冇咩特別野發生 但都係開心既 我覺得我哋好好 又冇搞小圈子又冇不和又冇為少少野嗌交 sport day好團結 旅行同Christmas好投入 係好事黎 其實都幾中意中英数堂 一齊上堂嘅日子很可貴 特別係係堂上搞笑 回憶在心中 那些年 呢兩三年一齊加油 撑到dse keep 住團火 fighting 4E