Album

Togoexchange

Chả biết nên vui hay buồn, khóc hay mếu. Nếu vấn đề tài chính không phải là 1 vấn đề thì mọi chuyện đã hoàn toàn tốt đẹp với mình. Cảm thấy bất công và muốn khóc :"( Malaysia Thailand IWant Togoexchange thissummer
end of photo grid