Album

Graduate College House 4

Chụp mãi mới có một tấm xinh đẹp để post lên khoe. Nhân một ngày bài tập đã lắm lại còn khắm...
Easy, crunchy and tasty
Failed icing due to distorted nozzles
Super creamy cauliflower soup (that cauliflower was expired 5 days ago...)