Album

At Bed

Ano ginagawa ng bata pagkatapos kumaen? Eh di matulog hahahah!! @kodythedoglova Yorkshire Terrier Dog