Album

History5

"Hindi man ako ang una,ako naman ang huling minahal ni. Rizal" from Ireland, Josephine Bracken! ~~~ Hahahaha! Lines History5 LaughTrip POTD HappyDay Memories