Album

Nhật ký của Bi.

Anh đâu phải tiên phật mà nhìn ra khoảng trống thấy đc vạn vật