Album

Soundfest

mình còn nhớ rõ ngày hôm ấy, 14.04.2012 mình đã phi thường như thế nào chỉ bằng sức mạnh fangirl đeo đuổi mấy năm trời Backto14042012 Soundfest Thefirsttimeiseeyou InVietNam