Album

Baycoffee

Bay coffee and tea , thích nhất mấy cái cốc , đồ uống cũng rẻ , ngồi tầng 2 rất thích Matcha Coffee Time Baycoffee
Latte chán vồn, lần sau rút kinh nghiệm ko uống latte nữa. Vituallife Baycoffee Withfriends