Album

O MUI

Bát bún nhỏ xíu. So kute. Huế đang nắng thì mưa, mưa vài hạt lại nắng :x