Album

Ngả lưng Một chút Vào Buổi trưa

Đang du lịch trong vườn trời mưa thì nhặt đc quả na nhà trồng :(( Xúc động quá tôi đang ăn na dai mát lạnh ngoài vườn :((