Album

Chùa Diệu Pháp

Bông bụp bự bự ;)))
tán cây nhỏ... lặng nghe tiếng sóng vỗ.. Peace