Album

Anh muốn nói là:

Đừng hỏi anh vì sao anh lại yêu em; vì anh sẽ phải giải thích tại sao anh sống. Anh Muốn Nói Là: Anh Yêu Em