Album

Buffalo | بوفالو

ناهار من بعد پرداخت سهم یار
پیتزا پپرونی
در انتظار غذا
سیب زمینی مینیاتوری