Album

Sourfishsoup

Tự tay đập cá, giết nó, mổ bụng nó, rồi nấu nó thành canh. Nghe có vẻ mang rợ, nhưng mà t hy sinh chịu tiếng ác vì nghệ thuật :3 Sourfishsoup Food Soup Jinniecancook