Album

Nineteen Club

lâu lắm rồi tôi và nó mới đi cùng nhau :)) ước gì nó đi lấy chồng đi cho tôi đỡ phải nghe nó than thở Party Time Me And My Bestfriend Relaxing