Album

Plyethylene

ცელოფნის ჩიტი. The polyethylene bird. Tree Plyethylene Bird Trash branches