Album

Somewhere at Hanoi

Ừ thì.... Black And White Black Oldphoto Old Me
hnay đáng yêu vãiiii :((( Today Relaxing Lovely Day Swimming Pool
chứa chan
i'm so sad
một ngày là max cả đời là max
Hanoi 2000
nghe tháng ngày chết trong thu vàng