Album

Starbucks

"Every time you kissed me, I trembled like a child. Gathering the roses, We sang for the hope.." Pandora Hearts Starbucks Vancouver
"Người nói nói với anh bao lời êm ái trên đời, và rồi như giấc mơ anh ngủ quên.." Starbucks