Album

สปป ล้านนา

Thaiuprising PDRC Red Shirt 555 ดีเหมือนกันเปลี่ยนชื่อให้สมใจพวกมันเลย!! #จัดไป #Thaiuprising #PDRC #ประเทศล้านนา สปป ล้านนา
Thaiuprising PDRC Red Shirt สปป ล้านนา ชื่อย่อจากอะไรไม่เป็นสาระเท่าไหร่หรอก #ไอ้ควาย เค้าดูกันที่หลักฐาน และพฤติกรรมที่ส่อออกมา! #Thaiuprising #PDRC #เสื้อแดง