Album

Buddha Statue (49 meters)

Buddha Buddhism Religion Tourist Traveling Vietnam ASIA Asian Culture Piece
Xin lỗi, nắng quá nóng quá em hông leo lên nữa đâu @@ chùa nào cũng là chùa cũng thờ Phật mà!!! :))
My peaceful place