Album

Capricciosa Pasta & Pizza

HPBD 2 MY NEPHEW <:-P
Hnay đc free 1 pizza nè <3 Cũng thiệt hám lời mà, kêu qá trời, coi như đi tong ngày gym hnay ;(
HPBD 2 MY NEPHEW <:-P
HPBD 2 MY NEPHEW <:-P
Set XẾ :-&&
Trưa nay món gì?