Album

Pho 24 Nguyen Du

Ăn trưa với sanh viên Rmit bị đuổi @toanryder_999 :)) Chán cơm thèm phở, mà chỉ có phở24 trong khu này thôi :-<