Album

Quán Huế O Xuân

Ăn sáng + trưa + xế + tối! Kính thưa các loại bánh Huệ :3 @milominhnhat @hoamii