Album

Uraetei BBQ Japan II

Bữa trưa vội vàng chờ ra ngân hàng lấy vàng trả tiền hàng một cách vội vàng :))