Album

Riverside Palace

Weeding my boss Enjoying Life
Last Night Wedding Myfriends That's Me Cheese! Hanging Out Hello World Check This Out Enjoying Life Taking Photos Relaxing Beautiful Taking Photos Hello World Missing You Vietnamese Perfect Day Here I Am Saigon Selfie ✌ Happyday Loveit♥ Have A Nice Day♥ Vietnamesegirl Weekend
Tăng 3 ;)
smile :)
Preparing for my brother's wedding party
Đoán coi ai? ;))
Tàn tiệc, qua Đêm Nhan Sắc thôiii! Tui xấu xí sao mà toàn mời đi mấy cái có NHAN SẮC vậy hả? :-< Với lại tui chưa bao giờ là fan (cuồng hay không) của ai hết, chẳng qua là thích hay không thích, hết!